Dziecko Rozwój

Jak nauczyć dziecko nowej umiejętności?

Dzieciństwo nie powinno kończyć się na zabawach i poznawaniu nowych ludzi. To w tym okresie dziecko uczy się największej ilości nowych rzeczy, w tym umiejętności społecznych i manualnych. Od nich może zależeć, jak będą sobie radzić nie tylko w szkole, ale także w dorosłym życiu, w pracy i w społeczeństwie. Uczenie dzieci przydatnych umiejętności to zadanie rodziców, którzy muszą podejść do tego rzetelnie i z głową.

Skorzystaj z nowoczesnych źródeł wiedzy


Dziś dziecko ma do dyspozycji praktycznie nieograniczony zasób wiedzy, ale nie zawsze jej źródła mogą zostać uznane za rzetelne. Rodzic powinien po nie sięgać i podsuwać je swojej pociesze, ale nie bez sprawdzenia. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami bardziej przemówi do dziecka, które na co dzień się z nią styka, ale jednocześnie może przyjmować przedstawioną za ich pomocą wiedzę bezkrytycznie. Rola rodzica jest tu więc bardzo jasna: ma wybierać, które źródła są sprawdzone i mogą przydać się dziecku, a jednocześnie musi prostować to, co jest w nich przedstawione źle albo niezgodnie z obecnie przyjętą prawdą.

Spraw, żeby dziecko tego chciało


Dziecko nie nauczy się niczego, jeśli nie będzie tego chciało. Oczywiście można wywierać na nie nacisk, ale wtedy tworzy się traumy i nienawiść do wykonywanych czynności. Rodzic powinien zachęcać dziecko do nauki i zarażać go pasją do danego zajęcia. Można nawet poprosić dziecko, żeby samo wybrało sobie umiejętności, które będzie chciało przyswoić, oczywiście z przygotowanej wcześniej przez rodzica puli. W ten sposób dziecko będzie miało więcej motywacji, a do tego napędzać je będzie świadomość, że to ono samo wybrało sobie dane zajęcie. Rodzic musi być też otwarty na zmiany w zainteresowaniach dziecka.

Nie narzucaj dziecku swojego tempa


Każde dziecko jest trochę inne i uczy się nowych rzeczy w swoim tempie. Co ważne, przeważnie będzie ono niższe, niż tempo dorosłego, mimo że dziecko ma szansę uczyć się i przyswajać widzę znacznie szybciej. Dzieje się tak dlatego, że młode osoby nie narzucają sobie jeszcze dyscypliny, a poza tym zależy im na zrozumieniu, a nie tylko na nauczeniu się. Dlatego rodzic nie może oczekiwać od dziecka, że dostosuje się do jego tempa. Zamiast tego powinien obserwować swoją pociechę i dostosowywać do niej nie tylko czas nauki, ale także sposób na przyswjanie nowej wiedzy, bardziej adekwatny do jej potrzeb i poziomu.

Similar Posts